Förbereda mera

 

Välkommen att söka till vårterminen 2021!

Utbildningsbud:

  1. Allmän kurs på grundskolenivå med inriktning hälsa och hållbar livsstil, 1-3 år
  2. Särskild kurs i svenska för invandrare på folkhögskola med inriktning hälsa och hållbar livsstil, 1-3 år.
  3. Svenska från dag 1, svenska för asylsökande.
  4. Etableringskurs för nyanlända.
  5. Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).

Lär mer på Växjö folkhögskolas hemsida: https://vaxjofhsk.nu/

 

 

  • 1-3 år
  • 1 februari 2021
  • Till Allmän kurs Grundkurs