Linda f.d. deltagare om Hälsa/Friskvård

2024-03-04

“Det finns ett liv före Grimslöv och ett liv efter Grimslöv” – var en beskrivning
jag fick under vår första vecka från en tidigare deltagare från Hälsa/Friskvård
utbildningen på Grimslövs folkhögskola. Jag kan inte annat än att hålla med.
Under min utbildning Hälsa/Friskvård på Grimslövs folkhögskola fick jag
uppleva otroligt mycket som fick mig att växa och utvecklas på ett personligt
plan samt att jag nu kan få arbeta med det jag älskar – hälsa och friskvård. Jag är
licensierad personlig tränare och certifierad massör och tog nyligen steget att
starta eget företag efter 1,5 års utbildning och kan fokusera på att hjälpa
människor utifrån en helhetssyn med fokus på hälsa och friskvård. Utbildningen
var en perfekt mix av utmaningar, både personliga samt tillsammans med
klassen och väl genomtänkta lärandeaktiviteter utförda av våra lärare Peter W
och Ika L.
Så vad erbjuder utbildningen? Jo den erbjuder träningslära, motions- och frilufts
metodik, hälso- och friskvårdspedagogik, psykosocial hälsa, grundkurs i
massage, mat och hälsa, kommunikation och presentationsteknik samt äldres
hälsa och arbetsmiljö. Vad får du ut av utbildningen? Jo, det innebär att du blir
certifierad i hälsoprofil bedömning och testledarutbildning, licensierad PT och
certifierad massör.
Det kändes inte som om att jag blivit antagen till en utbildning utan som om att
jag fick möjligheten att vara en kollega, en i teamet och lära mig genom att
göra, utforska, utmanas och att ha roligt. Och speciellt det sistnämnda🙂
Varje upplevelse, utmaning och kämpande medförde sina erfarenheter till var
och en av oss på olika vis men vi gjorde det alla tillsammans. Jag kan varmt
rekommendera utbildningen Hälsa/Friskvård.