Konstverket 17 000 vinner Dezeen Design Award

2019-11-05

Grattis KHD och alla andra på Grimslövs folkhögskola som bidrog till produktionen av verket.

17 000 Dezeen Award