Växjö folkhögskola

Förbererande utbildningar

Växjö folkhögskola är gemensam folkhögskolefilial mellan Grimslövs folkhögskola och Ädelfors folkhögskola.

Utbildningsbud:

  1. Allmän kurs på grundskolenivå med inriktning hälsa och hållbar livsstil, 1-3 år
  2. Särskild kurs i svenska för invandrare på folkhögskola med inriktning hälsa och hållbar livsstil, 1-3 år.
  3. Polisförberedandeutbildning
  4. Vårdbiträdesutbildning
  5. Svenska från dag 1, svenska för asylsökande.
  6. Etableringskurs för nyanlända.
  7. Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).

Läs mer på Växjö folkhögskolas hemsida