Uppdragsutbildningar/Projekt

Förstudie Kompetensförsörjning med inriktning personlig assistans (KIPA) genomfördes under tiden 2022-05-02–2023-01-31 och medfinansierades av Europeiska socialfond (ESF)

Läs om förstudien:

Sammanfattning KIPA