Studiemotiverande folkhögskolekurs - SMF

En unik möjlighet för Dig att komma vidare

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång utbildning som syftar till att motivera deltagarna till fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Genom olika aktiviteter skapar vi tillsammans en utvecklingsplattform för dig så att du kommer vidare i ditt liv. Under tiden du deltar i  kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper. Du får också vägledning och individuella samtal. Utgångspunkten är ditt intresse, behov och dina mål.

SMF är till för dig som saknar grundskola eller gymnasieutbildning.

Du, som saknar grundskola, kommer att delta i undervisningen på Växjö folkhögskola i Växjö.

Du, som har grundskola, men saknar gymnasieutbildning, kommer att delta i undervisningen vid Grimslövs folkhögskola.

Ge dig en chans till utveckling – tänk fritt – tänk nytt!

Är du intresserad av att delta i SMF, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

För mer information kontakta Frida Sandstedt via mail:
frida.sandstedt@kronoberg.se
eller via telefon: 0790-67 52 96

 

  • 3 månader
  • Arbetssökande
  • frida.sandstedt@kronoberg.se, 0790-67 52 96

SMF

Kursen vänder sig till personer som är arbetslösa och inskrivna på Atbetsförmedlingen

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs