Mångfaldens möjligheter

Ett projekt om mänskliga rättigheter

Projektet, Mångfaldens möjligheter,  pågår under tiden 1 mars – 31 december 2020.

Syftet var att  utarbeta en hållbar modell för att skapa förändring i verksamheten genom att stärka människors egenmakt samt att individens och de mänskliga rättigheterna sätts i fokus.

Genom litteraturstudier, föreläsningar, workshops och tillämpning i vardagen har vi fått verktyg för att förstärka det arbetet som redan görs i organisationerna när det gälle de mänskliga rättigheterna.

Vi har utgått från ett aktörsperspektiv vilket innebär att deltagarna ska ses som aktörer, medskapare och inte som passiva mottagare.

 

 

 

  • 9 månader
  • Sirpa Gladenbring; sirpa.gladenbirng@kronoberg.se