Funktionsnedsättning i nutida samhället

Spännande kurs om den nya tiden!

Ansökningstiden har gått ut.

Samhället är i förändring, världen krymper, tekniken är på frammarsch, kommunikation tar nya former, informationsflödet ökar och den unga generationen organiserar sig annorlunda och har nya förhållningssätt. Du som vill gå den här kursen är nyfiken och vill hänga med och ta del av en bred omvärldskunskap i ämnet.

  • En termin
  • 17 Augusti 2020
  • Varmt Välkommen att söka till höstterminen 2020! Löpande antagning!
  • Grundskolebehörighet
  • Studietakt - 50%. Plats - Distansutbildning, en fysisk träff i Växjö. Kursen är på gymnasial nivå enligt CSN (ej eftergymnasial).
  • pia.hammargren@distanskursen.se

Kursplan

Kursen bygger på olika teman/ämnen som kommer löpa i en viss ordning. Längden på de olika temana kommer att vara 2–3 veckor och överlappning kommer att ske. En bit in i kursen kommer varje deltagare ha ungefär tre pågående teman samtidigt. Vissa områden/förhållningssätt kommer att löpa som en röd tråd och genomsyra hela kursen och alla teman. Nytänkande, entreprenörskap och omvärldsbevakning är tre sådana exempel. Kursen inriktas på funktionsnedsättning i ett nutida samhälle vilket skiljer sig väsentligt från de förutsättningar som fanns bara 20 år tillbaka i tiden. Utgångspunkten i kursen tas i detta nya tänk och är skapad för dig som vill inspireras och höja din kompetens på området. Stort fokus kommer att läggas på utvecklingsfrågor, goda exempel, framgångsfaktorer, förebilder och nya metoder. Vi kommer att gå genom många olika resurser och möjligheter som kan vara till stöd och nytta. Kursen är unik i sitt slag och är ett mycket bra komplement till andra mer klassiska kurser och utbildningar på folkhögskolor, högskolor och universitet. Kursen är också lämplig som fortbildning för dig som redan är yrkesverksam.

Läs mer

Gruppen som resurs för varandra

samverka med varandra

Vi ser varje deltagare i kursen som en resursperson som tar med sig erfarenheter från livet och olika yrken samt kunskap som har lästs in.

Läs mer

Yrkesverksamma och funktionsnedsatta

Entreprenörskap och nytänk genomsyra kursen

Kursen vänder sig både till personer som själva har någon funktionsnedsättning samt personer som är yrkesverksamma inom området.

Läs mer

Mer om Funktionsnedsättning i nutida samhället

Pia Hammargren

Kursansvarig och koordinator för distanskursen – Funktionsnedsättning i det nutida samhället.

0470 – 223 40