Förbererande studier i svenska som andraspråk

Kursen vänder sig till följande målgrupper:

– Nyanlända invandrare som ingår i ”Etableringsprogrammet”.

– Personer som ingår i ”Svenska från dag ett” d v s asylsökande

– Personer med ett annat modersmål än svenska och som ännu inte har uppnått kunskaper i det svenska språket motsvarande Sfi D.

Studierna bedrivs på heltid och i kursen ingår:

  • Svenska som andraspråk
  • Arbetslivs- och samhällsorientering
  • Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  • Friskvårdsaktiviteter

Deltagaren läser i en liten lärarhandledd studiegrupp. Utöver traditionella läromedel använder vi också en digital lärplattform i undervisningen.

När du har uppnått kunskaper i det svenska språket motsvarande SFI D, har du möjlighet att söka vidare till Allmän kurs – Grund.

Välkomna!

Kursansvariga lärare:
Susanne Blomqvist och Marina Hedvall -Tućan

För mer information kontakta Susanne!
susanne.blomqvist@kronoberg.se