Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Region Kronoberg ansvarar för Grimslövs folkhögskola som bedriver vuxenutbildning. Styrelsens uppgift är att ansvara för skolans drift och förvaltning av skolans tillgångar. Styrelsen för Grimslövs folkhögskola har 3 ledamöter och 3 ersättare.