Skolhälsan

Vi vill att du ska ha en härlig tid hos oss på Grimslöv, men ibland blir man sjuk, känner sig nere eller behöver bara någon att prata med. Skolhälsan finns till för att du ska få det stöd du behöver och består av kurator, rektor, biträdande rektor, restaurangchef och internatföreståndare.

Välkommen att kontakta oss!

Kurator

Anna Wejlemark
Mobil:
073- 927 88 14
e-post: anna.wejlemark@hotmail.com

Patrik Welander
Mobil: 070-3744400
e-post: info@patrikwelander.se

Bokning sker via sms eller epost. Avbokning sker i god tid via sms till Patrik.

Hur kan kuratorn stödja och hjälpa dig?

  • Hälsosamtal
  • Krishantering
  • Stödsamtal
  • Samtal om livsåskådningsfrågor
  • Samlevnads och relationsfrågor
  • Alkoholprevention
  • Gruppsamtal
  • Coachning, mål på kort och lång sikt
  • Stress och sömnskola

Om du behöver ta kontakt med Hälso- och Sjukvård

Sjukvårdsrådgivningen
Dygnet runt – 11 77

Ambulans
Dygnet runt – 112

Vislanda Vårdcentral:
Tidsbokning – må-fr 8.00-17.00, 0472-65 09 00

Sex o Samlevnad:
Sesam mottagning, 0470-58 76 50

Jourläkarcentralen
Växjö, 0470-58 78 00

Vuxenpsykiatriska kliniken
Akutmottagningen, 0470-58 61 00

Centrallasarettet
Växjö, 0470-58 80 00

Tandvården Vislanda Ek.för.
0472-308 80
Gröna gatan 8 Vislanda
tandvarden.vislanda@telia.com

Elevvårdsplan

Skolhälsan:

Rektor
Biträdande rektor
Kurator
Internatföreståndare
Vid behov kallas:
Kursföreståndare/Kurslag/Lärare

Arbetsgång vid studerandeärenden:

1 – Berörd personal /Kursföreståndare. I första hand löses akuta förseelser/problem av närmast berörd personal. Alla anställda har skyldighet och ansvar att arbeta med elevvård och samtidigt arbeta förebyggande.
2 – Skolhälsan. Vid allvarligare förseelser/problem anmäls deltagarärendet till skolhälsan, som i samverkan med kursföreståndare tar beslut om fortsatta hjälp- stödåtgärder.
3 – Vid akutfall: Rektor, ambulans och polis

Kurator
Informella samrådsmöten mellan kuratorer sker 1-2 gånger per termin.
Avbokning sker i god tid via sms till kurator. Utebliven avbokning kan debiteras med 600 kr.

Övrigt:
telefonnummer till Vårdcentral Vislanda: 0472-65 09 00
telefonnummer till Vuxenpsykiatriska kliniken
Akutmottagningen: 0470-58 61 00

Om du vill spara denna information, var god Ladda ner dokumentet här