Stödteam

Vi vill att du ska ha en härlig tid hos oss på Grimslöv, men ibland blir man sjuk, känner sig nere eller behöver bara någon att prata med. Stödteamet finns till för att du ska få det stöd du behöver och består av kurator, biträdande rektor, specialpedagog/Syv och internatföreståndare. Vid behov kallas: Kursansvarig/undervisande lärare.

Arbetsgång vid studerandeärenden:

1 – Berörd personal /Kursansvarig. I första hand löses akuta förseelser/problem av närmast berörd personal. Alla anställda har skyldighet och ansvar att arbeta med elevvård och samtidigt arbeta förebyggande.
2 – Stödteamet. Vid allvarligare förseelser/problem anmäls deltagarärendet till stödteamet, som i samverkan med kursföreståndare tar beslut om fortsatta hjälp- stödåtgärder.
3 – Vid akutfall: Rektor, ambulans och polis

Hur kan kuratorn stödja och hjälpa dig?

  • Hälsosamtal
  • Krishantering
  • Stödsamtal
  • Samtal om livsåskådningsfrågor
  • Samlevnads och relationsfrågor
  • Alkoholprevention
  • Gruppsamtal
  • Coachning, mål på kort och lång sikt
  • Stress och sömnskola

Kontaktuppgifterna

Kurator

Eva-Karin Lindquist
Mobil: 072-083 07 72
e-post: eva-karin.lindquist@kronoberg.se
Bokning sker via sms eller via e-post. Avbokning sker i god tid via sms eller via e-post. Utebliven avbokning kan debiteras med 600 kr.

Biträdande rektor

Annika Lindquist
Mobil: 076-720 76 03
e-post: annika.lindquist@kronoberg.se

Specialpedagog/Syv

Elisabeth Fuchs
Mobil:073-736 44 03
e-post: elisabeth.fuchs@kronoberg.se

Internatföreståndare

Ninni Andersson
Mobil: 070-693 57 58
e-post: ninni.andersson@kronoberg.se

Om du behöver ta kontakt med Hälso- och Sjukvård

Sjukvårdsrådgivningen
Dygnet runt – 11 77

Ambulans
Dygnet runt – 112

Vislanda Vårdcentral:
Tidsbokning – må-fr 8.00-17.00, 0472-65 09 00

Sex o Samlevnad:
Sesam mottagning, 0470-58 76 50

Jourläkarcentralen
Växjö, 0470-58 78 00

Vuxenpsykiatriska kliniken
Akutmottagningen, 0470-58 61 00

Centrallasarettet
Växjö, 0470-58 80 00

Tandvården Vislanda Ek.för.
0472-308 80
Gröna gatan 8 Vislanda
tandvarden.vislanda@telia.com

Övrigt:
telefonnummer till Vårdcentral Vislanda: 0472-65 09 00
telefonnummer till Vuxenpsykiatriska kliniken
Akutmottagningen: 0470-58 61 00