Integritetspolicy

Insamling av information

Observera att samtliga personuppgifter som anges i ansökan enbart kommer att användas för administration i Schoolsoft i samband med utbildningen på skolan och till CSN/FBR. Den som registrerats har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan få veta om personuppgifterna behandlas eller ej. Skolan kan efter skriftlig begäran rätta uppgifter eller ge besked om personuppgifterna fortfarande behandlas.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.