Fritidsaktiviteter

En stor del av din tid kommer att gå åt till studier men det finns ändå tid för fritidsaktiviteter. På skolområdet hittar du två fullt utrustade idrottshallar, ett gym samt vacker natur som lockar och inbjuder till friluftsliv. Är du sugen på puls finns universitetsstaden Växjö på 2 mils avstånd, dit det går bussar med jämna mellanrum. Här hittar du ett rikt utbud av kultur, idrott, shopping och nöjen.

Folkhögskoleaktiviteter

Under läsåret deltar du i olika aktiviteter för att lära känna dina kurskamrater och andra elever på skolan. Några exempel:

  • ”komma-samman-dagar”
  • intresseväckande temadagar
  • tillfällen när alla skolans elever och personal gör trevliga saker tillsammans
  • tillval som skolan erbjuder exempelvis bollspel, promenad, sång, gitarr och fredagsfika.