Elevförbundet

Elevförbundet är vilande.

Grimslövs folkhögskolas elevförbund har gamla anor, det bildades 1883-84. Som medlem i Elevförbundet räknas alla som en gång varit elev på skolan. Elevförbundet leds av en styrelse som väljs varje år på årsmötet. Styrelsens viktigaste uppgift är att varje år anordna en Elevförbundsfest. Ett skolmuseum invigdes vid skolans 125-årsjubileum. Det kom till i ett samarbete mellan skolan och elevförbundet.

Klasslistor

Elevförbundet har påbörjat arbetet med att ta fram klasslistor i pappersform för arkivering på folkhögskolan. De adresserna är då de senast kända vid klassens senaste jubileum. Därefter uppdateras listorna vid klassens nästa inbjudan.

 Dagordningar och Protokoll

Protokoll 2020-09-10

Föredragningslista 2020

Kallelse till årsmöte 2020 Grimslövs folkhögskolas elevförbund

Verksamhetsberättelse för 2020

Föredragningslista 2018

Verksamhetsberättelse för 2017

Årsmöte 140426 Grimslövs folkhögskolas Elevförbund

Protokoll Elevförbundet Årsmöte 20 april 2013.pdf

Protokoll Elevförbundet Årsmöte 5 maj 2012 (PDF-fil)

Protokollet från årsmötet 9:e april 2011 (PDF-Fil)

Protokollet från årsmötet 9:e maj 2009 (Word-dokument)