Ekonomi

Kostnader för våra deltagare

KURSKOSTNADER

Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri. Du betalar däremot för läroboks- och materialkostnader samt kostnader för studieresor/studiebesök. Dessa kostnader varierar beroende på vilken kurs du går.

 

BEKRÄFTELSEKOSTNAD

När du får besked om att du är antagen ska du betala in en bekräftelsekostnad på 250 kronor inom 10 dagar för att behålla din plats. Bekräftelsekostnaden betalas tillbaka när du startat kursen och gått 1 månad hos oss.

 

SERVICEKOSTNAD

Skolan tar ut en servicekostnad på 350 kr/läsår av samtliga studerande. För denna kostnad får du bl.a. olycksfallsförsäkring, kopiering, wifi, dagstidningar och bibliotek.

 

INTERNATSTUDERANDE

Grimslövs folkhögskola har ett internat med plats för ca 100 boende. Priset är räknat på rum med delad dusch och toalett.

Följande priser gäller för kost och logi för en period på 4 veckor:

 • Logi internat 2 500 kr
 • Kost 3 380 kr
 • Hyra i ett djurrum 2 600 kr
 • Hyra för hundgård 50 kr

 

Naturligtvis har du tillgång till skolans alla gemensamma utrymmen. Särskilt boende finns för deltagare som önskar ta med sig sitt husdjur, bokning sker i samtal med internat­föreståndare. För deltagare som bor på skolan är kosten obligatorisk att betala. Frukost, förmiddagsfika och lunch serveras måndag–fredag, eftermiddagskaffe/te och middag serveras måndag–torsdag. Ingen mat serveras lördag och söndag.

 

EXTERNATSTUDERANDE – EJ BOENDE PÅ INTERNATET

Externatstuderande betalar för obligatorisk förmiddagsfika och lunch på skolan, måndag–fredag samt eftermiddagskaffe/te måndag–torsdag.

Till övriga måltider har du som externatare möjlighet att äta mot fakturering och då meddelar du restaurangpersonalen.

Följande priser gäller för lunch och fika under en period på 4 veckor:

 • 1 860 kr

 

STUDERNADE UNDER 20 ÅR

 

Studerande under 20 år kan söka kostnadsersättning för lunch, lärobokskostnader och resor till och från skolan hos hemkommunen. Ekonomi och betalningsrutiner läsåret 2021–2022.

 

INACKORDERINGSBIDRAG

 

Studerande som är yngre än 20 år och som bor på skolans internat kan söka inackorderingstillägg hos CSN (Se bifogat ”Studiestöd 2021 för folkhögskolestuderande”).

Skolan skickar dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på www.csn.se. När du har påbörjat studierna på skolan måste du skicka in en studieförsäkran på CSN. Om du har antagits på en eftergymnasial utbildning och är under 20 år måste du själv ta kontakt med CSN för att få studiestöd.

 

AVDRAG FÖR KOST I SAMBAND MED

 • Studiebesök/studieresor regleras vid terminsslut.
 • Sjukdom görs endast vid uppvisande av läkarintyg
 • Kostavdrag kan också beviljas mot intyg vid anhörigs allvarliga sjukdom som kräver din frånvaro från skolan.
 • För ledigheter utöver lov görs inga avdrag.

 

BETALNINGSRUTINER

Din första faktura med förfallodatum 2021-09-15 (kostnad kost och logi för de första 5 veckor v 34–38) skickas till folkbokföringsadressen innan kursstart.

 • Kostnaden för 4 veckors kost och logi kommer sedan att faktureras löpande under läsåret. All betalning för kost och logi sker i förskott. Preliminära betalningsveckor: Vecka 37 (bet för 5v), 39, 43, 47 för höstterminen. Vecka 4 (bet för 6 v), 8, 13, 17 och 22 (bet för 3 v) för vårterminen. Angiven summa betalas inom 10 dagar.
 • Betalas inte fakturan i tid överlämnas ärendet till Svea inkasso.
 • Betalning av böcker förs på månadsfakturan efter att kvittenslista lämnats av ansvarig lärare.
 • Övriga kostnader t.ex. köp av skrivböcker, pennor, frimärke mm faktureras terminsvis.
 • Kostnader för studieresor/kursrelaterade aktiviteter/verkstadsmaterial betalas i förskott via faktura.