Välkommen att lära och växa på Grimslöv folkhögskola

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som nyligen fyllt 150 år och har alltid varit till extra mycket för vuxna som haft mindre studiemöjligheter än genomsnittet. Den har gett personer på landsbygden, från hem som saknar studietradition, människor med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar och diagnoser en möjlighet som de annars inte hade fått. Folkhögskolan är också till för alla andra vuxna som vill bli behörig för högre studier, förbättra sin svenska, skaffa sig en yrkesutbildning eller bara vill bilda sig inom något spännande område. Folkhögskolan är i allra högsta grad en del av det livslånga lärandet.

Det som skiljer folkhögskolan från annan vuxenutbildning är bland annat betoningen av ett demokratiskt arbetssätt och demokratiska arbetsformer. Det är inte bara något vi pratar om, vi arbetar med demokrati på riktigt. Inom folkhögskolan vill vi att du som deltagare ska agera för att förbättra samhället och din egen livssituation. Vi låter också kulturen ta stor plats genom att du både får ta del av och själv skapa olika former av kultur och kulturupplevelser.

Grimslövs folkhögskola har Region Kronoberg som huvudman och har funnits sedan 1876. Vi är en folkhögskola med hälsoprofil. Det innebär att vi erbjuder särskilda utbildningar och inriktningar kopplat till hälsa, att det finns tillval för alla våra utbildningar inom hälsoområdet och att vi kan erbjuda oerhört goda möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet. Det är ingen slump att Friskis och Svettis utbildar många av sina instruktörer just här. Hälsa är dock mer än bara fysisk aktivitet. I vår skolrestaurang Grundtvig serveras bra och varierad kost som dessutom är ekologisk till närmare 50 %. Vi har alltid ett vegetariskt alternativ som alla kan del av, vilket också ger oss möjlighet att minska vårt klimatavtryck.

Våra sociala aktiviteter och samkväm är också hälsa. De ger möjlighet för alla att bli sedda och skapa nya kontakter och vänskapsband. Vi erbjuder också samtalsstöd med vår duktiga kurator. Vår pedagogik blandar teori och praktik och det är ingen slump att vår slogan är att lära och växa. Vi är nämligen helt övertygade att när du får uppleva något på riktigt och utföra något verkligt, då lär du dig mer. Då skapas nya minnen för livet. Något som ligger till grund för att många talar om sin tid på Grimslövs folkhögskola som sin bästa tid i livet.

Grimslövs folkhögskola är också känt för sitt stora och livliga internat. Vi har fyra olika elevhem med plats för ca 95 deltagare. Som deltagare kan du välja att bo på internatet och få ta del av hela folkhögskoleupplevelsen i en härligt lantlig och lummig miljö, inte långt från Sveriges nyaste nationalpark. Eller om det passar dig bättre av något skäl, bo någon annanstans och pendla in till skolan.

Välkommen till oss på Grimslövs folkhögskola där alla medarbetare inte vill något hellre än att just du ska lyckas med dina studier.