Allmän och praktisk information

När du kommit till den här sidan har du säkert börjat fundera på att söka till Grimslöv folkhögskola, eller kanske till och med redan bestämt dig! För att underlätta för dig har vi samlat all praktisk information, blanketter etc. Hittar du inte vad du söker, eller har frågor, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

Antagningskrav

Allmän kurs ställer normalt inga formella antagningskrav förutom att du måste ha fyllt 18 år. De studerande startar på olika nivåer beroende på förkunskaper och tidigare studier. De yrkesinriktade kurserna har ibland antagningskrav som anges i kurspresentationen. På Grimslövs folkhögskola kallar vi sökande till intervju innan antagningsförfarandet startar.

Behörighet till högskola

En del studenter väljer folkhögskola för att bli behöriga att läsa vidare på högskola. Vad du måste läsa och hur länge beror dels på vad du studerat tidigare och dels på vilka behörigheter du önskar uppnå. För information om vilka behörighetskrav som olika högskoleutbildningar ställer, läs informationsmaterial från universiteten/högskolorna, från Högskoleverket och från Verket för högskoleservice, VHS. När du vet vilken behörighet du behöver kan vi berätta om och hur du får det på Grimslövs folkhögskola.

På allmän kurs får du studieomdöme

På folkhögskolans allmänna kurs får du inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga.
Studieomdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Ansökan

Du ansöker direkt till Grimslövs folkhögskola på en särskild blankett. Denna blankett hittar du i katalogen. Du kan även beställa den från oss eller ladda ner en från vår hemsida.

Nedladdningsbara dokument

Deltagardokument för underskrift
Ekonomi-betalrutiner 2020-2021
Måltidsavdrag policy
Regler för alkohol och droger
Specialkost för underskrift

Antagningsprocess och urvalskriterier Allmän kurs

Vill du veta mer?

Har du frågor av mer allmän karaktär kan vi rekommendera dig att söka information på www.folkhogskola.nu eller ringa Folkhögskolornas informationstjänst. Vill du tala mer specifikt om någon utbildning eller vill veta mer om Grimslövs folkhögskola hör du av dig direkt till oss på Tel: 0470-763700 eller mail: fh-grimslov@ltkronoberg.se

folkhogskola.nu