Var god specificera... puff mall!!

I utbildningen ingår teoristudier och APL- Arbetsplatsförlagt lärande enligt skolverkets nationella yrkespaket för vård och omsorgsprogrammet. Utbildningen innehåller också praktiska moment som genomförs via kliniskt träningscentrum i Växjö och på Grimslövs folkhögskola.

 

År 1

Anatomi och fysiologi 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Gerontologi och geriatrik

Hälso- och sjukvård 1

Omvårdnad 1

Psykiatri 1

Psykologi 1

Social omsorg 1

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

Därutöver ingår tillval, samkväm och andra aktiviteter  som anordnas för alla deltagare på skolan.

 

Kursplan vård och omsorg