Var god specificera... puff mall!!

Kursinnehåll:

År 1

Anatomi och fysiologi 1
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Omvårdnad 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Social omsorg 1
Svenska 1/Svenska som
andra språk 1

År 2

Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 2
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 2
Psykiatri 2
Social omsorg 2
Vård och Omsorg
specialisering

Samhällskunskap 1a1

Därutöver ingår tillval, samkväm och andra för hela skolan gemensamma aktiviteter samt APL