Var god specificera... puff mall!!

Hållbar turism:

 • Turismens- och resandets effekter
 • Miljöarbete kring turismens transporter och boendeanläggningar.
 • Schyst resande nätverk/organisation
 • Ekoturismföreningen & Naturens Bästa.
 • Naturskydd/vård och allemansrätten.

Reseproduktion & utveckling av resmål:

 • Efterfrågan, målgrupper och marknader.
 • Inblick i reseproducenternas och destinationsutvecklarens arbete.
 • Produktion av resor samt presentation och marknadsföring av reseprogram.
 • Kalkylerings principer för individuella samt gruppresor. SWOT-analys.
 • Events och destinationsutveckling.
 • Utveckling och marknadsföring av svensk turism.

Turism – världens största näring:

 • Nulägesrapporter och framtidsprognoser för nationell och internationell turism.
 • Internationell turismgeografi med världens turistländer och kända resmål.
 • Turistorganisationer på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Sverigekunskap:

 • Turismens historia.
 • Sverige som turistland. Sverigebilden och Visit Sweden.
 • Smålands och övriga landskaps turistattraktioner och sevärdheter.
 • Studiebesök på historiska och kultur- historiska besöksmål samt museum.