Var god specificera... puff mall!!

Kort & lång praktik:

  • Tre veckors arbetsplatsförlagd utbildning med praktik under termin två.
  • Längre praktikperiod under termin tre, vanligtvis 15 veckor.
  • Knyta kontakter i branschen och testa på olika yrken.
  • Vidareutbildning, certifieringskurser och möjlighet att genomföra egna projekt
  • Den tredje terminen genomförs i form av distansundervisning med kursträffar och är yrkesförberedande.
  • Med vårt stora kontaktnät inom branschen, hjälper vi dig att finna en praktikplats i Sverige eller utomlands, inom valfritt intresseområde.