Var god specificera... puff mall!!

Person-, grupp- och ledarutveckling:

  • Kommunikation och presentationsteknik.
  • Interkulturella möten och kultursociologi.
  • Teambuilding och grupprocesser.
  • Stresshantering och prestationspsykologi.
  • Samtalsteknik och konflikthantering.
  • Framgångsfaktorer och feedback.
  • Ledarskap och riskbedömning.
  • Nätverk och karriärplanering.
  • Ditt personliga varumärke.