Var god specificera... puff mall!!

Kursen är inställd!

Vad är en skogsträdgård?

En odlingsform och ett trädgårdsideal där man med inspiration från naturens lundar och skogsbryn planterar en variation av fruktträd, nötträd, bärbuskar, klättrande växter och nyttiga grönsaker samtidigt som man lagrar koldioxid och skapar livsmiljöer för humlor, bin, svampar och andra livsformer.

För vem:

Vill du lära dig hur du skapar din egendesignade skogsträdgård, och om hur växterna, bakterierna och svamparna där samarbetar på de mest osannolika vis? Är du nybörjare i odling eller en inbiten odlare som vill ha inspiration om hur vi kan odla på ett sätt som gynnar både människan och resten av naturen? Kursen är för dig som vill lära dig mer om fördelarna med skogsträdgårdsodling och hur du kommer igång med såväl design som praktiskt anläggningsarbete.

Innehåll:

I denna kurs får du kunskaper i hur man designar och etablerar en skogsträdgård. Ämnet är enormt och det exakta innehållet kommer anpassas till deltagarnas kunskapsnivåer.
Under fem dagar varvas teori och praktik om skogsträdgårdsodling. Den praktiska delen kommer hållas på Bergsnäs kretsloppsgård och för mer information om platsen finns på:
http://www.gardenbergsnas.se

Tid: v. 26, 22-26 juni 2020.
Antal dagar: 5
Pris för kost och logi: 4 500 kr. För dig som inte bor på internatet är kostnaden 530 kr per dag. Materialkostnad 500 kr.
Kursledare: Ylvali Falk Groblad. Läs mer om oss: http://gardenbergsnas.se/omoss.html

Ev. frågor om kursen: 076 803 77 08 eller e-post: ylvali.groblad@gmail.com

Anmälan senast den 15 maj 2020.