Var god specificera... puff mall!!

Syftet med delkursen är att eleven ska förbättra sina kunskaper inom Östafrikansk kultur, historia samt natur. Stort fokus läggs på den afrikanska floran och faunan då det är kursens huvudfokus. Eleven ska efter avslutad utbildning känna sig säker med att tala inför stora grupper och informera om olika typer av djur och natur.

  • Östafrikansk kultur och Swahili.
  • Safarins historia, nutid och framtid.
  • Safari i Östafrika.
  • Flora och fauna Östafrika.
  • Safari Kenya, Tanzania och Uganda.
  • Naturreservat och nationalparker i Östafrika.
  • Lokala utbildningar i Östafrika.