Var god specificera... puff mall!!

Syftet med delkursen är att eleven ska få grundläggande kunskaper kring varför ett projekt finns till, hur det genomförs samt hur dess resultat kan presenteras och användas. Ett delmål är att eleven själv ska få fördjupa sig i ett ämne som denne brinner för och vill undersöka samt dela med sig av efter avslutat kurs.

  • Teoretisk utbildning i projektarbete.
  • Planering och genomförande av eget projekt.
  • Analysering, rapportering och redovisning kring uppnådda resultat.
  • Praktisk tillämpning av inlärda kunskaper på plats i Afrika.