Var god specificera... puff mall!!

Du kommer att utveckla sin kompetens och sina färdigheter genom att arbeta i team. Syftet är att innan och under vistelsen i Nepal få en ökad förståelse för olika tillvägagångssätt för att hantera stress och konflikter samt inte minst få chansen att utveckla sin ledarskapsförmåga. Oavsett var ni befinner er efter kursens start kommer ni genom ett aktivt deltagande beredas möjlighet till personlig utveckling.

  • Ledarskap
  • Gruppdynamik & konflikthantering
  • Riskbedömning
  • Hållbarhet