Var god specificera... puff mall!!

Syftet med delkursen är att eleven ska förbättra sina kunskaper kring vistelse i naturen samt utveckla de förmågor som krävs för att leda och guida i sådana förhållanden. Eleven ska efter avslutad delkurs införskaffat sig kunskap och trygghet så att han eller hon kan arbeta i eller vidareutbilda sig i branschen.

  • Första hjälpen i vildmarken.
  • Kanotskola och hajk.
  • Lägerliv och vistelse i naturen.
  • Kunskap kring olika typer av gemensam utrustning.
  • Utbildning och handhavande av personlig utrustning i naturen.
  • Matlagning öppen eld & stormkök.
  • Flora och fauna Sverige.