Var god specificera... puff mall!!

Kursupplägg:

Kursen är upplagd på fem treveckorsperioder med olika teman:

Vecka 1-3: Kajak, skärgård och sjösystem;Blekinge, Småland och Östergöraland

Vecka 4-6: Fjäll- Berg och dal; Norrland

Vecka 7-9: Skog; Värmland och Dalarna

Vecka 10-12: Egen fördjupning

Vecka 13-15: Avslut och examen

Innehåll:

Kommunikation och ledarskap – Personlig utveckling, ledarskap och pedagogik

Överlevnadsteknik –sommar och vinter

Logistik-organisation och planering

Branschkunskap-STF, Allemansrätten, lagar och förordningar

Naturkunskap-fördjupad kunskap om vår närmaste natur med både flora och fauna