Var god specificera... puff mall!!

Vår målsättning är

 • att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper
 • att ge en bred inblick i olika material, tekniker och uttrycksätt
 • att genom praktiskt arbete utveckla teknik och formsinne
 • att stimulera till kreativt tänkande och god problemlösningsförmåga
 • att ta del av vårt rika kulturarv och inspirera till ett nytänkande anpassat till dagens behov av konsthantverk och formgivning

Målgrupp, förkunskaper

För dig som har gymnasiekompetens eller motsvarande kunskaper. Samtliga behöriga sökanden kallas till intervju och information. Som urvalskriterier används arbetsprover samt en uppgift som ska lösas vid intervjutillfället.

Arbetsformer och pedagogik

På KHD/Y spelar gruppen en viktig roll som pedagogiskt redskap. Vi jämför olika lösningar på samma uppgift och diskuterar varandras arbeten Höstterminen utgörs av koncentrerade teknikgenomgångar samt kreativ inputs. Vårterminen består av fördjupning inom olika områden, större projekt och praktik- perioder med kontakter inom näringslivet.

Stor kreativitet, högt tempo och många möjligheter kännetecknar utbildningen. Stor vikt läggs vid processen från skiss till färdig produkt. Vi följer regelbundet upp dina arbeten och din personliga utveckling genom workbook-metoden och individuell handledning.

Studieresor, utställningar och praktik

KHD/Y har ett brett nätverk av företag, designers, hantverkare och personer verksamma inom området. Vi har ett nära samarbete med Möbelriket och Designregion Småland. Närheten till en spännande design- och inredningsbransch skapar förutsättningar för intressanta kontakter och studiebesök som kan ha stor betydelse för din framtid. Vi gör också längre studieresor i Sverige och utomlands. Alla studieresor är obligatoriska och en viktig del i undervisningen.

I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagda studier. Här får du möjlighet att möta verkligheten och knyta kontakter för framtiden.

Verkstäder, material och ekonomi

Du har tillgång till alla våra verkstäder, även på kvällar och helger.
Du har också en egen arbetsplats. Verkstäder finns för

 • trä, maskinverkstad, bänkverkstad, ytbehandling
 • metall, svets, smide
 • gips, betong mm.
 • vävning
 • textiltryck
 • teckning, målning
 • digital bildbehandling
 • Analogt-/digitalt foto, fotostudio

Vi har en stor mängd olika material på skolan vilket ger bra förutsättningar för ett effektivt år. Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri, men du betalar för boende, mat, material och studieresor.

Uppföljning och utvärdering

Vi följer upp dina arbeten och din personliga utveckling regelbundet genom workbook-metoden och individuell handledning. Vi har också kontinuerliga elevsamtal samt muntliga och skriftliga utvärderingar.