Var god specificera... puff mall!!

Hälso- och friskvårdspedagogik

Här ryms teman som hälsoläget i samhället, hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande arbete på olika arenor. Vi kopplar samman hälsoutveckling på individ- och gruppnivå med olika hälsopedagogiska metoder. Arbetsmiljö och hälsa behandlas i en egen delkurs.

Humanbiologi

Du kommer att studera kroppens anatomi och fysiologi, vilket sedan tillämpas i moment som träningslära, motionsmetodik, massage och PT.

Miljö- och friluftsmetodik

Samspelet mellan vår hälsa, vårt ekologiska tänkande och den omgivande miljön tas upp i en kortare kurs. Friluftsliv utövas under en period på hösten, vintern och våren.

Mat och hälsa

Utöver grundläggande näringslära innehåller denna kurs mat och matvanor kopplat till hälsa, miljö, träning, skiftarbete, traditioner och trender. Vi lär oss om matens ursprung och innehåll, kostregistrering, lagar mat tillsammans och gör studiebesök.

Psykosocial hälsa

I kursen Psykosocial hälsa ingår bl.a. etik, gruppsykologi och konflikthantering. Du får dessutom en fördjupning i samtalsträning, coachande förhållningssätt, stresshantering och olika avspänningstekniker.

Kommunikation

Vi går igenom kommunikationens grunder och varvar genomgående teori och praktik. Du kommer öva på att kommunicera både skriftligt och muntligt, göra presentationer, samtala och lyssna.

Massageterapeut

Efter grundkursen i svensk klassisk massage ges en intensivkurs under termin 3. Denna specialkurs genomförs av Bergqvists massage. Här varvas teori, praktik och egen mottagning. I direkt anslutning till utbildningen genomför Branschrådet Svensk Massage en certifiering för alla deltagare som vill bli certifierade.

Personlig tränare

Under termin 3 ges även kursen personlig tränare. Den leder till en licensiering som PT. Mycket praktik och möjlighet att coacha egna klienter.

Specialkurser

I utbildningen ingår flera specialkurser. Alla är obligatoriska och ingår som en del av läsåret. Hit räknas hälsoprofilbedömning (HPI), massörutbildning, personlig tränare, hjärt-lungräddning (HLR), en veckas vinterfjällutbildning, två veckors praktik inom ett område du själv väljer samt projektarbete.

Arbetsmetodik

Vi ger en helhetssyn på människan utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Föreläsningar och praktiska övningar varvas med grupparbeten, enskilda arbeten, ledarskapsövningar, studiebesök och exkursioner. Tillsammans med dina kurskamrater utformar och genomför du också temadagar för olika grupper i samhället.