Var god specificera... puff mall!!

Vad får man ut av kursen?

Ny kunskap, nya erfarenheter, nya idéer, tankar och inspiration. Ett utökat nätverk av personer som alla på olika sätt har anknytning till området funktionsnedsättning. Omvärldsbevakning och kännedom om förebilder och goda exempel. Du blir stärkt och utvecklad i din yrkesroll samt kan få en bra plattform för att utveckla en funktionsnedsättningsinriktad verksamhet vidare. Utöver kurens kontaktperson kommer du att få möta flera andra personer som har sin expertis inom olika närbesläktade områden till funktionsnedsättning.

Nytänk, nya arbetssätt och delaktighet

Kursen kommer att vara välkomnande för deltagares egna idéer och förslag på metoder, kunskapsinriktningar och idéer. Detta ökar delaktigheten och skapar just en sådan kurs som varje deltagare kan få ut maximalt av. Vi kommer att använda flera olika nya metoder och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att lära, utvecklas och få mer erfarenhet med inriktning på funktionsnedsättning i det nutida samhället.

Praktiskt genomförande

Då kursen är på distans så kommer datorn och Internet att användas till stor del som kommunikationsverktyg. Du kommer med jämna mellanrum få digitala uppgiftspaket utsända till dig. Dessa kan innehålla information som ska läsas in, webbfilmer, researchuppgifter, grupparbeten, erfarenhetsutbyten i gruppen med mera. En fysisk träff kommer att genomföras i Växjö. Olika program kommer att användas i kommunikationen och inför kursen kommer du få instruktioner som beskriver installation och användning.