Var god specificera... puff mall!!

Gemensamma aktiviteter

Varje vecka bryts schemat för gemensamma aktiviteter av olika slag.  Dessa aktiviteter är lika obligatoriska som andra ämnen på schemat och är till för att ni på allmän kurs ska lära känna varandra och andra deltagare på skolan bättre, skapa ytterligare gemenskap och ge möjlighet att jobba självständigt med dina studier. Det kan exempelvis röra sig skolans samkväm, tillval, extra tid till dina studier, extra tid till aktiviteter och välbefinnande.

Samkväm

Varje kurs genomför under läsåret ett samkväm då hela skolan träffas i en aktivitet som bestäms, planeras och genomförs av den kurs som håller i samkvämet.

Tillval

Under höstterminen erbjuds det flera olika tillval, där deltagare från alla kurser på skolan får välja det som är mest intressant för just dem. 

Extra tid till dina studier

Ibland kommer du få möjlighet att  ägna extra tid åt dina studier i behörighetsgivande ämnen. Du kan välja att jobba extra med något ämne, på egen hand eller tillsammans med en kompis, med en närvarande handledare till hjälp. Du kan även få hjälp att läsa texter, förfina din studieteknik eller förbereda redovisningar och inlämningar.

Extra tid till aktiviteter och välbefinnande

Under de gemensamma aktiviteterna ägnar du lite tid åt att prova på olika aktiviteter med kurskamraterna. Det kan vara utomhusaktiviteter såsom cykling, vandring och paddling. Vi arbetar med mental träning, idrott och rörelse i olika former.