Var god specificera... puff mall!!

Vi möter varje person på lämplig nivå och tar hänsyn till just dina behov och mål. Undervisningen sker i mindre grupper så att vi kan ta hänsyn till just dina utvecklingsmål.

Studietiden är mellan 1 och 3 år beroende på dina förkunskaper.

Målet är att du ska få kunskaper och färdigheter som du behöver för att kunna studera vidare på gymnasienivå. Vi stödjer och hjälper dig i din kunskaps- och personlighetsutveckling.

Kursen är till för dig som:

 • är 18 år eller äldre,
 • behöver komplettera dina kunskaper på grundskolenivå,
 • inte har studerat på länge och känner en viss ovana för studier

Du får tillfällen till att samarbeta med andra i en grupp. Du får gemenskap med dina klasskamrater och med andra deltagare på skolan. Du får studievana och de verktyg som du behöver för att du ska klara av att söka till gymnasienivå.

Efter att du blivit godkänd i de obligatoriska ämnena, får du ett intyg med ett omdöme som du använder för att söka vidare till gymnasienivå. Gymnasienivån förbereder dig för vidare studier på yrkeshögskola, högskola/universitet eller för arbete.

Ämnen du läser

För att nå behörighet till gymnasienivå deltar du i nedanstående ämnen enligt individuell planering gjord tillsammans med kursansvarig.

 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Motion, yoga och friluftsaktiviteter

I kursen ingår också:

 • Studieteknik
 • Omvärldskunskap
 • Svensk kultur och svenska traditioner
 • Skapande aktiviteter
 • Motion – obligatorisk för alla och inte valbart
 • Skolans gemensamma aktiviteter – obligatoriska för alla och inte valbart

Ansökan

Fyll i ansökan digitalt och bifoga betygskopior, personbevis och ett personligt brev. I brevet berättar du om dig själv, varför du vill/behöver läsa på folkhögskola och varför du väljer just den inriktningen.
I ansökan ska du ange vilken av inriktningarna du väljer i första hand (1) och i andra hand (2).
Efter att vi fått din ansökan, kontaktar någon av lärararna eller studie- och yrkesvägledaren dig och du blir kallad till intervju.

Välkommen med din ansökan!