Hälsa

För dig som vill jobba med hälsoutveckling för individ och grupp, på arbetsplatser eller inom fritidssektorn. Kursen passar även dig som vill hitta dig själv och utveckla din egen hälsokompetens. Vi ger en helhetssyn på människan utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv.

Hälsa / Friskvård

Med lusten som drivkraft

Med lusten som drivkraft och samarbete som arbetsform. Du som söker har ett genuint intresse för ämnena, kan ta eget ansvar för dina studier och trivs med att arbeta i grupp.

Läs mer