Allmän kurs

Catarina Thestrup

Kursansvarig och lärare i svenska och engelska
0470-76 37 17

Amelie Cid

Lärare i historia, religionskunskap, samhällskunskap och turism.
0470-76 37 17

Åsa Erlandsson

Lärare i historia, naturkunskap och matematik.
0470-76 37 15

Elisabeth Fuchs

Specialpedagog
0470 – 76 37 18

Josefine Burman

Lärare i matematik och idrott
0470-76 37 15

Frida Sandstedt

Kursansvarig och Studie- & yrkesvägledare/SMF
079-067 52 96

Relaterade sidor: