Allmän kurs

Catarina Thestrup

Kursansvarig och lärare i svenska och engelska

Josefine Burman

Kursansvarig och lärare i matematik och idrott

Amelie Cid

Lärare i historia, religionskunskap, samhällskunskap och turism.

Olof Söderberg

Lärare och handledare i svenska, engelska och historia

Åsa Erlandsson

Lärare i historia, naturkunskap och matematik.
0470-76 37 15

Elisabeth Fuchs

Specialpedagog, Kurator & SYV

Relaterade sidor: