Ika Lönn

Kursansvarig Hälsa/Friskvård Lärare i mat och hälsa, massage, kommunikation, arbetsmiljö