Studieomdöme

Vad är ett studieomdöme?

Studieomdömet är en samlad bedömning av den studerandes

 • förmåga att bedriva studier
 • förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning,

ex vid högskola eller universitet.

Vem kan få studieomdöme?

Studerande som fullföljt allmän kurs.

För studerande som skriftligt begär befrielse från bedömning sätts inget omdöme. Den studerande kan inte heller i efterhand få ut något studieomdöme.

Studerande kan välja att inte ta ut studieomdöme vid kursens slut. Den studerande har dock möjlighet att vid ett senare tillfälle få ut studieomdömet.

Studieomdöme tas normalt ut när studerande varaktigt lämnar skolan (sista årskursen).

Detta betyder att studieomdöme skall sättas för samtliga berörda studerande som inte skriftligt begärt befrielse från bedömning.

Vad vägs in i begreppet studieförmåga?

För att studieomdömet ska ge en så god bild av den studerande som möjligt ska följande kriterier vägas in:

 • Förmåga till analys och bearbetning av stoff
 • Färdigheter och förbättring av dessa
 • Kunskaper och förbättring av dessa
 • Förmåga till överblick
 • Förmåga att organisera studier
 • Ambition och uthållighet
 • Social förmåga, t ex samarbetsförmåga och ansvarstagande för gemensamt arbete
 • Vad skall beaktas då studieomdöme sätts?
 • Bedömningen ska grundas på iakttagelser från så många bedömare som möjligt och i varierande typer av arbetsuppgifter och arbetssituationer.
 • Skriftliga och muntliga kunskapsprov kan endast ge en liten del av det underlag som krävs.
 • Studieomdöme fördelas på olika skalsteg
 • Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till studerande.

Studieomdömet anges i sju olika skalsteg

Följande beteckningar används (både den verbala termen och siffervärdet ska anges):

 • Utmärkt studieförmåga (4
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Efter en termins studier diskuterar lärarna utifrån ovanstående kriterier hur din studieförmåga fungerar. När vårterminen börjar får du i ett individuellt samtal återkoppling på din studieprestation.